Dzięki Wam

My możemy nieść wsparcie, nadzieję i miłość osamotnionym, ubogim i cierpiącym. 

Możemy nieść konkretną pomoc i służyć bliźnim w najbiedniejszych rejonach świata. 

Obecnie na misjach w 25 placówkach Domów Serc jest 120 wolontariuszy, a wśród nich 21 Polaków!

 

Wspieraj nas, a my będziemy działać!

Modlitwa

Zapraszamy do codziennej modlitwy dziesiątką różańca w intencji Domów Serca, w intencji wolontariusza, jego wspólnoty i tych, którym służy. Wolontariusze regularnie informują o przebiegu misji pisząc raz na 2 miesiące list, w którym opisują swoje życie i doświadczenia, przybliżają historie dzieci i ich rodzin którym pomagamy.

Dzięki temu każdy z Was ma realną możliwość współuczestnictwa w misji. 

 

Darowizna

Możesz współuczestniczyć w naszej misji poprzez wsparcie finansowe, przekazując darowiznę jednorazową lub deklarując stałą (np. comiesięczną) wpłatę finansową, która pomoże w utrzymaniu placówek Domu Serca, ich mieszkańców i wolontariuszy na misjach. 

 

 

 

Dane do przelewu bankowego:

Alior Bank

PL: 04 2490 0005 0000 4530 4088 0078

EURO: 31 2490 0005 0000 4600 6339 5382

IBAN: PL

BIC/SWIFT: ALBPPLPW

 

Odbiorca: Domy Serca, ul. Gersona 27, 03-307 Warszawa

Tytuł przelewu:  darowizna na cele statutowe (imię i nazwisko wolontariusza, którego chcę wspierać) 

 

 

Odliczenie od podatku

Kwotę darowizny dokonanej przez osoby fizyczne dla Domów Serca można odliczyć od podstawy opodatkowania, z tym że łączna kwota odliczeń z tego tytułu nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. To samo dotyczy osób fizycznych korzystających z opodatkowania ryczałtowego.

 

Darowizny dokonane przez osoby prawne można odliczyć od podstawy opodatkowania, z tym że łączna kwota odliczeń z tego tytułu nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 10% dochodu na każdy rok podatkowy.

 

Przekaż nam 1%

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz misji Domów Serca.  

 

Jest to niezwykle proste i nie obciąża podatnika żadnymi kosztami, a dzięki temu my możemy wspierać misje wolontariuszy i placówki w ubogich rejonach świata, zwłaszcza zaś w Indiach, na Kubie i w Hondurasie.
 
Jak przekazać jeden procent? To bardzo proste!
 
Wystarczy wpisać nasz numer KRS: 0000 433 841   w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego.

 

Lub wypełnić deklarację online 

 

 

 

Jeżeli chcesz przekazać 1% na konkretny cel, wpisz w rubryce „Cel szczegółowy 1%”  “imię i nzwisko” wolontariusza, którego misję chcesz wesprzeć.

 

Jeśli nie uzupełnisz tej rubryki, przekazana przez Ciebie kwota wesprze najpilniejsze potrzeby.

 

Najserdeczniej dziękujemy!!!