Dzięki Wam

My możemy nieść konkretną pomoc, nadzieję i miłość osamotnionym i cierpiącym.

Możemy służyć bliźnim w najbiedniejszych rejonach świata. 

 

Wspieraj nas, a my będziemy działać!

Modlitwa

Zapraszamy do codziennej modlitwy dziesiątką różańca w intencji wolontariusza, w intencji jego wspólnoty i tych, którym służy.

Wolontariusz również otacza modlitwą swoich darczyńców oraz regularnie informuje o przebiegu misji pisząc raz na 2 miesiące list,                  w którym opisuje swoje życie i doświadczenie, przybliża historie dzieci i ich rodzin którym pomaga.

Dzięki temu wspierający mają realną możliwość współuczestnictwa w misji. 

 

Darowizna

Możesz wspierać nas finansowo, przekazując darowiznę jednorazową lub deklarując stałą (np. comiesięczną) wpłatę finansową, która pomoże w utrzymaniu Domu Serca, ich mieszkańców i wolontariuszy na misjach. 

 

 

 

Dane do przelewu bankowego:

Alior Bank

PL: 04 2490 0005 0000 4530 4088 0078

EURO: 31 2490 0005 0000 4600 6339 5382

IBAN: PL

BIC/SWIFT: ALBPPLPW

 

Odbiorca: Domy Serca, ul. Gersona 27, 03-307 Warszawa

Tytuł przelewu: darowizna (Imię i Nazwisko Wolontariusza, którego chcę wspierać) 

 

Odliczenie od podatku

Kwotę darowizny dokonanej przez osoby fizyczne dla Domów Serca można odliczyć od podstawy opodatkowania, z tym że łączna kwota odliczeń z tego tytułu nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. To samo dotyczy osób fizycznych korzystających z opodatkowania ryczałtowego.

 

Darowizny dokonane przez osoby prawne można odliczyć od podstawy opodatkowania, z tym że łączna kwota odliczeń z tego tytułu nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 10% dochodu na każdy rok podatkowy.

 

Przekaż nam 1%

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz misji Domów Serca.  

 
Dzięki środkom przekazanym przez naszych Darczyńców za pośrednictwem odpisów 1%  możemy wspierać placówki w ubogich rejonach świata, zwłaszcza zaś w Indiach i na Kubie. 
 
Nawet najmniejszy grosz ma wielką wartość dla naszych podopiecznych!  
 

Jak przekazać jeden procent? To bardzo proste!

 

Wystarczy wpisać nasz numer KRS: 0000 433 841   w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego (PIT/O, rubryka nr 11, darowizny przekazane organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznego).

 

Lub wypełnisz deklarację online 

 

 

 Dziękujemy !!!