Minimalny czas trwania misji z Domami Serca  to 14 miesięcy, natomiast maksymalny okres to 2 lata. 

Ramy czasowe trwania wyjazdu wynikają ze specyfiki naszej misji opartej na budowaniu relacji, przyjaźni i zgłębianiu kultury danego kraju, co wymaga większej ilości czasu. 

Formacja trwa około 6 miesięcy i obejmuje jedno spotkanie informacyjne, dwa spotkania formacyjne oraz 2 tygodniowy staż przygotowujący. W czasie spotkań formacyjnych przedstawiamy wolontariuszom sposób życia w Domach Serca, tłumaczymy nasz charyzmat, zapraszamy byłych wolontariuszy, aby opowiedzieli o swoim doświadczeniu misyjnym oraz poznajemy się nawzajem.

Na początku formacji pytamy naszych wolontariuszy o ich preferencje, które bierzemy pod uwagę przy wyborze kraju misji. O wyborze miejsca docelowego decydują jednak osoby zarządzające Domami Serca, kierując się charakterem wolontariusza, jego umiejętnościami czy warunkami zdrowotnymi, a także dostępnością i potrzebami i różnych Domów Serca na całym świecie. 

Nie potrzebujesz żadnych szczególnych umiejętności, aby wyjechać na misję. Nie prosimy wolontariuszy o świadectwa ukończonych studiów, kursów czy specjalizacji. Nie wymagamy również znajomości języka kraju, do którego będzie się posłanym. Wierzymy, że aby kochać wystarczy otwarte serce i chęć, aby służyć innym. Ostatecznie tej najważniejszej umiejętności uczymy się wszyscy przez całe życie.

Domy Serca są organizacją non-profit, utrzymującą się wyłącznie z darowizn. Tak samo wyjazdy na misje finansowane są z darowizn, zbieranych przez wolontariuszy w trakcie przygotowań do wyjazdu.

Tak, Domy Serca mają podpisaną umowę z międzynarodową firmą ubezpieczeniową Henner, której program ubezpieczeniowy obejmuje każdego wyjeżdżającego na misję wolontariusza. Ubezpieczenie pozwala na leczenie w najlepszych szpitalach danego kraju, obejmuje kupno leków, konsultacje medyczne, hospitalizację i opiekę medyczną, a także transport medyczny do kraju w przypadku poważnego problemu zdrowotnego.

Ubezpieczenie rozpoczyna się w dniu wyjazdu wolontariusza na misję i trwa miesiąc od zakończenia misji.

Dzień podczas misji zaczyna się wcześnie rano. Wolontariusze nie chcą stracić ani chwili dnia, w którym mogą pomóc swoim przyjaciołom. Przedpołudnie mija na codziennych czynnościach – gotowaniu obiadu, zakupach, sprzątaniu i przyjmowaniu przyjaciół, którzy przyszli napić się kawy i porozmawiać.

Po południu placówka otwiera się dla wszystkich dzieci. Jeden z wolontariuszy zostaje w domu, aby bawić się z nimi całe popołudnie, natomiast reszta wolontariuszy udaje się parami w odwiedziny przyjaciół z dzielnicy.

Późnym popołudniem wolontariusze udają się na mszę świętą, wracają do domu na kolację i kończą dzień modlitwą.

Nad każdą placówką opiekę sprawuje stały członek jednej z organizacji partnerskich. Jego zadaniem jest doradzanie wspólnocie oraz zapewnienie duchowego i praktycznego wsparcia każdemu wolontariuszowi. Osoba odpowiedzialna najczęściej nie mieszka na stałe w danej placówce, która jest jej powierzona, jednak jest dostępna przez cały czas trwania misji poprzez regularne rozmowy e-mailowe i telefoniczne. Dodatkowo, osoba odpowiedzialna odwiedza daną placówkę dwa razy w roku.

Tak. Możesz dołączyć do grupy wolontariuszy, która w każdy czwartek odwiedza Dom Geriatryczno-Rehabilitacyjny Bonifratrów przy ul. Sapieżyńskiej 3, aby spędzić trochę czasu z uroczymi seniorami.

Zapraszamy również do Domu Serca w każdy pierwszy piątek miesiąca, kiedy to odbywa się nocna adoracja Najświętszego Sakramentu (zaczynamy o godz. 19:00 nieszporami).

Na naszych mediach społecznościowych oraz na tej stronie internetowej w zakładce „Aktualności” znajdziesz informacje o innych aktywnościach organizowanych przez Domy Serca oraz o terminach świadectw byłych wolontariuszy.