Aktualności

"Rolą kapłana jest głosić prawdę". Bł. ks. Popiełuszko

W dobie komunistycznej Polski, umacniał społeczeństwo - nauczał by zło dobrem zwyciężać oraz składał cierpienia rodaków na ołtarzu eucharystycznym. Sprawowane przez niego Msze za Ojczyznę gromadziły tysiące wiernych z całej Polski. Były one ostoją wolności i wspólnotą gorliwej modlitwy. 19 października 1984 r. ks. Jerzy został uprowad

Wydarzenia