Regulamin darowizn fundacji Domy Serca

Strona internetowa prowadzona jest przez fundację Domy Serca z siedzibą wWarszawie (dalej nazywana „Fundacją”), adres: ul. Gersona 27, 03-307Warszawa), identyfikującą się numerami NIP5213637770, REGON:14631395800000, wpisana do rejestru stowarzysze ...