Ukraina

Ukraina, Дім серця bl Fra Angelico

Ukraina stała się krajem kluczowym w relacjach między Unią Europejską a Rosją… Jej powstanie, jako pomostu między Wschodem a Zachodem Europy, można rozpatrywać na poziomie politycznym, historycznym, społecznym i religijnym. I w tym zawiera się zarówno bogactwo, jak i cierpienie Narodu ukraińskiego. W XX wieku Ukraina doświadczyła dwóch totalitaryzmów, trzech głodów i jednego ludobójstwa …

Lwów jest największym miastem w zachodniej części Ukrainy i historycznym centrum Galicji, byłej prowincji polskiej i austriackiej, która później stała się częścią ZSRR. Społeczność Lwowa tworzą m.in. osoby wyznania rzymskokatolickiego, grekokatolickiego oraz prawosławni, żyjąc ze sobą w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu. Placówka partnerska Domów Serca na Ukrainie należy do Kościoła Rzymskokatolickiego, ale jest ściśle związana z Kościołem greckokatolickim we Lwowie. Odgrywa rolę pomostu między „dwoma płucami” Kościoła. Latynosi, grekokatolicy i prawosławni spontanicznie spotykają się w domu. Na początku istnienia placówki na Ukrainie wolontariusze odwiedzali tamtejszą Akademię Sztuk Pięknych, tworząc bliskie relacje ze studentami. Obecnie często towarzyszą oni wolontariuszom w apostolatach.

Możliwość komentowania została wyłączona.