Wolontariat misyjny

“Domy Serca nie pragną niczego więcej, niż być tym uśmiechem, tą kroplą w morzu, tą ręką, która pomaga żyć i kochać życie

aż do końca. Być obecnym obok każdego człowieka i uświadamiać go, że jest kochany nieskończenie... “  

                                                                                                                                                   

Nasze działania realizujemy prowadząc:

- 24 Placówki w ubogich dzielnicach świata - są to Domy Serca dla wolontariuszy

- 2 Wioski Domów Serca

- 7 Domów dla studentów i młodych pracujących

 

Wszystkie placówki odpowiadają według ich specyfiki na pragnienia wolontariuszy i ludzkie cierpienie.

 

Wolontariat misyjny w Domach Serca to życie w małych, prostych domach w najuboższych dzielnicach na całym świecie. Wolontariusze misyjni tworzą braterską wspólnotę, pomiędzy sobą i pomiędzy mieszkańcami miasta.

Jednoczą się wokół Chrystusa sakramentalnego na codziennej adoracji, Eucharystii i modlitwie. Chcą być mocni wiarą, nadzieją i miłością, jak do tego wzywał JP2 w Krakowie w 1979. Całe ich życie skierowane jest na kontemplację Chrystusa, szukając Jego oblicza w ludziach wśród których mieszkają, bez względu na kulturę, religię, status społeczny, zdrowie czy wiek.

Aby zrozumieć cierpienie danego społeczeństwa starają się jak najgłebiej wcielić w daną kulturę, respektować zwyczaje i gesty, uczą się języka danego regionu, gotują, jedzą, ubierają się jak mieszkańcy danego kraju.

Każdego dnia, każdy Dom Serca staje się miejscem głębokiego spotkania przyjaciół, którzy dzielą swoje bóle i radości. 

 

Jak wyjechać na misję ?