Wolontariat misyjny

"Domy Serca nie pragną niczego więcej, niż być tym uśmiechem, tą kroplą w morzu, tą ręką, która pomaga żyć i kochać życie

aż do końca. Być obecnym obok każdego człowieka i uświadamiać go, że jest kochany nieskończenie..."

                                                                                                                                                   

Nasze działania realizujemy prowadząc:

- 21 Domów Serca dla wolontariuszy w ubogich dzielnicach świata,

- 2 Wioski Domów Serca,

- 9 Domów Serca dla studentów i młodych pracujących,

- 6 Domów formacyjnych.

 

Wszystkie placówki odpowiadają zgodnie z ich specyfiką na pragnienia wolontariuszy i ludzkie cierpienie.

 

Wolontariat misyjny w Domach Serca to życie w skromnych, prostych domach ulokowanych w najuboższych dzielnicach świata. Wolontariusze żyją na miejscu tworząc pomiędzy sobą wspólnotę, do której zapraszają mieszkańców dzielnicy.

 

Jednocześnie jednoczą się wokół Chrystusa sakramentalnego na codziennej adoracji, Eucharystii i modlitwie. Chcą być mocni wiarą, nadzieją i miłością, jak wzywał nas do tego Jan Paweł II w Krakowie w 1979 r. Całe ich życie skierowane jest na kontemplację Chrystusa. Szukają Jego oblicza w kązdym człowieku, którego spotykają, bez względu na jego kulturę, religię, status społeczny, zdrowie czy wiek.

 

Aby zrozumieć cierpienie każdego narodu starają się jak najbardziej zgłębić daną kulturę, respektować jej zwyczaje i gesty. Uczą się języka danego kraju, gotują, jedzą oraz ubierają się jak tubylcy.

 

Każdego dnia, każdy Dom Serca staje się miejscem głębokiego spotkania przyjaciół. Miejscem, w którym znajduje się pocieszenie, ukojenie bólu, wsparcie i radość. 

 

Jak wyjechać na misję ?