Kim jesteśmy

Domy Serca  to międzynarodowa, katolicka organizacja pozarządowa, założona 4 stycznia 1990 r. we Francji, której charyzmatem jest współczucie i pocieszenie niesione ubogim, cierpiącym i samotnym ludziom na całym świecie.

 

Domy Serca łączą ludzi, którzy pragną w sposób autentyczny zatrzymać się przy cierpiącym człowieku i ofiarować mu swoją obecność i przyjaźń, które są znakami miłości współczującego Chrystusa. Organizacja jest przestrzenią spotkań ludzi, którzy pomagają innym nie tracić nadziei, walczyć i osiągać wyznaczone cele. Którzy okazują miłosierdzie samotnym i słabym.

 

Aby wypełnić to zdanie, Domy Serca proponują wolontariat misyjny w jednym z 40 domów znajdujących się w 26 krajach świata położonych na 4 kontynentach.

 

Wolontariusze opierają swoją służbę na trzech filarach: życiu wspólnotowym, modlitwie oraz pomocy ubogim.

Współczucie oznacza o wiele więcej, niż może się wydawać

„Punktem wyjścia jest fakt, że życie każdego człowieka to pasja, to znaczy historia miłości i zarazem historia cierpienia. Nie ma nic bardziej powszechnego niż ta rzeczywistość, która sprawia, że świat jest niczym wielka Golgota.

By człowiek mógł znieść tę sytuację, przeżyć ją do końca, dana jest mu łaska Boża, a także obecność bliskich i przyjaciół, którzy pomagają nie tracić nadziei, walczyć, osiągać wyznaczone cele. Obecność drugiej osoby w momencie, gdy przeżywamy naszą golgotę, owa pasja do życia drugiego człowieka, miłosierdzie okazywane tym, którzy są sami, którzy muszą walczyć ze sobą i z innymi, by szerzyć dobro – to właśnie nazywam współczuciem.

Słowo współczucie znaczy zatem o wiele więcej, niż może się z początku wydawać. Współczucie to nie litość ani politowanie. To postawa serca, to obecność, bliskość, miłość do drugiego człowieka, wrażliwość na prawa każdej osoby”.

 

(Wypowiedź założyciela Domów Serca z 22 kwietnia 2010 r. z okazji debaty na Papieskim Uniwersytecie Katolickim w Santiago de Chile).

Organizacja obejmuje różne formy zaangażowania

 

Wolontariat Misyjny

Młodzi ludzie, którzy poświęcają od 14 do 24 miesięcy swojego życia na bezinteresowną służbę wśród ubogich i cierpiących, a zwłaszcza wśród dzieci, w jednym z Domów Serc na świecie. 

 

Wspólnota Św. Maksymiliana Kolbe

Wspólnota osób, które żyją charyzmatem współczucia i pocieszenia w codziennym życiu (w domu, w pracy, na studiach).  Wspólnota została założona w 1997 r., kiedy kilku byłych wolontariuszy wyraziło chęć kontynuowania życia charyzmatem współczucia po powrocie z misji, w ich codziennym życiu. Z czasem do wspólnoty dołączyły osoby, które nigdy nie były na misjach - osoby samotne i rodziny, młodzi i starsi, którym bliski jest charyzmat Domów Serca. Patronem wspólnoty jest św. Maksymilian Maria Kolbe.

 

Wspólnota Permanentów

Świeckie osoby konsekrowane, które zdecydowały się poświęcić całe swoje życie dla misji w Domach Serca. Obecnie ponad 40 osób z wielu narodowości, poprzez obietnicę ubóstwa, czystości i posłuszeństwa służy w ten sposób w Domach Serca na całym świecie.

 

Wspólnota Kapłanów Molokai

Księża, którzy posługują w Domach Serca na całym świecie. Przeżywają swoje kapłaństwo jako bezinteresowne i bezwarunkowe oddanie się w służbie wiernym, w zgodzie z charyzmatem współczucia i pocieszenia. Patronem wspólnoty jest św. Ojciec Damian z Molokai - znany także jako "apostoł trędowatych". Obecnie wspólnota liczy 22 księży różnych narodowości.

 

Wspólnota Służebnic Obecności Bożej

Żeńskie zgromadzenie zakonne, kontemplacyjno-czynne, założone w 1994 r., które liczy obecnie 33 siostry, żyjące współczuciem i pocieszeniem w całkowitym oddaniu Bogu. Siedziba zgromadzenia znajduje się we Francji. Siostry mieszkają również w Peru, Salwadorze i Argentynie. Czasami, przez pewien okres czasu, niektóre siostry mieszkają w Domach Serca w Nowym Jorku, Szwajcarii, Brazylii i na Kubie. O życiu sióstr dowiesz się więcej ze strony internetowej .

 

Domy Serca na przestrzeni lat

-  Od 1990 r. ponad 1600 wolontariuszy misyjnych z 39 narodowości (w tym 102 Polaków!) uczestniczyło w międzynarodowym wolontariacie misyjnym służąc ludziom w 26 krajach na 4 kontynentach.  

 

-  W 2000 r. Domy Serca zostały zatwierdzone przez Kościół Rzymskokatolicki jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych i wspierane są przez Papieską Radę ds. Świeckich w Rzymie. Nowe Domy Serca powstają zawsze za zgodą bądź na zaproszenie biskupów diecezji. 

 

-  W 2005 r. Domy Serca otrzymały specjalny status doradczy przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ za pracę na rzecz promowania godności ludzkiej. Domy Serca otworzyły również swoją placówkę w Genewie, która podejmuje działania na rzecz obrony praw człowieka.

 

Wolontariat misyjny

"Domy Serca nie pragną niczego więcej, niż być tym uśmiechem, tą kroplą w morzu, tą ręką, która pomaga żyć i kochać życie

aż do końca. Być obecnym obok każdego człowieka i uświadamiać go, że jest kochany nieskończenie..."

                                                                                                                                                   

Nasze działania realizujemy prowadząc:

- 21 Domów Serca dla wolontariuszy w ubogich dzielnicach świata,

- 2 Wioski Domów Serca,

- 9 Domów Serca dla studentów i młodych pracujących,

- 6 Domów formacyjnych.

 

Wszystkie placówki odpowiadają zgodnie z ich specyfiką na pragnienia wolontariuszy i ludzkie cierpienie.

 

Wolontariat misyjny w Domach Serca to życie w skromnych, prostych domach ulokowanych w najuboższych dzielnicach świata. Wolontariusze żyją na miejscu tworząc pomiędzy sobą wspólnotę, do której zapraszają mieszkańców dzielnicy.

 

Jednocześnie jednoczą się wokół Chrystusa sakramentalnego na codziennej adoracji, Eucharystii i modlitwie. Chcą być mocni wiarą, nadzieją i miłością, jak wzywał nas do tego Jan Paweł II w Krakowie w 1979 r. Całe ich życie skierowane jest na kontemplację Chrystusa. Szukają Jego oblicza w kązdym człowieku, którego spotykają, bez względu na jego kulturę, religię, status społeczny, zdrowie czy wiek.

 

Aby zrozumieć cierpienie każdego narodu starają się jak najbardziej zgłębić daną kulturę, respektować jej zwyczaje i gesty. Uczą się języka danego kraju, gotują, jedzą oraz ubierają się jak tubylcy.

 

Każdego dnia, każdy Dom Serca staje się miejscem głębokiego spotkania przyjaciół. Miejscem, w którym znajduje się pocieszenie, ukojenie bólu, wsparcie i radość. 

 

Jak wyjechać na misję ? 

Domy Serca dla wolontariuszy

Znajdują się pośród slumsów i na przedmieściach dużych miast. Tam gdzie nie zaglądają turyści, a gdzie ludzie cierpią głód, ubóstwo i poniżenie.

Mieszka w nich od 4 do 6 wolontariuszy z różnych państw świata, tworząc wspólnotę pełną zrozumienia oraz współczucia, czyli Dom Serca.

Dom Serca, który otwarty jest na dzieci i młodzież, chcący odkryć ich talenty i spełnić marzenia poprzez organizację dla nich zajęć sportowych i artystycznych, obozów młodzieżowych, wyjść na koncerty, plażę, do zoo, teatru czy muzeum.

Dom Serca otwarty na każdego, kto szuka chwili odpoczynku, rozmowy, uśmiechu czy zwykłej obecności drugiego człowieka.

Dom Serca budujący relacje przyjaźni i zaufania z opuszczonymi i cierpiącymi.

Dom Serca będący pomostem między dziećmi ulicy a ich rodzinami oraz lokalnymi organizacjami charytatywnymi.

 

Wolontariusze Domów Serca wychodzą również do osób wykluczonych społecznie, bezdomnych, do szpitali, więzień, ośrodków dla chorych na AIDS, domów dziecka, domów opieki czy na wysypiska śmieci, które stały się mieszkaniem dla wielu... Starają się być wszędzie tam, gdzie słychać krzyk bólu i odrzucenia.

 

Dzięki prostej obecności i przyjaźni, wolontariusze chcą przywracać godność każdemu człowiekowi! 

 

Sprawdź gdzie znajdują się Domy Serca na świecie

 

 

„Nazywani jesteśmy »przyjaciółmi dzieci«. Staramy się być dla nich dyspozycyjni, obecni. Żyjąc we wspólnocie jak rodzina, próbujemy pokazać, że relacje można budować inaczej - w oparciu o wzajemny szacunek, troskę o siebie nawzajem, z wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka. Przyjaźń z dziećmi często jest początkiem do przyjaźni z ich rodzinami. Świętujemy z nimi urodziny, zapraszamy na obiad, towarzyszymy w drodze do szkoły, pomagamy im w lekcjach i dajemy sobie pomagać, na przykład podczas gotowania czy sprzątania domu. Czasem wystarczy wykazać się inicjatywą, której nie mają ich rodzice. To np. kwestia kupna biletów autobusowych, by zabrać kilkoro z nich na jedną z pięknych okolicznych plaż, z których słynie rejon Bahia. Takie wyprawy wspominane są potem przez długie tygodnie!”. 

Świadectwo Agnieszki, wolontariuszki w Brazylii

Wioski Domów Serca

Wioski Domów Serca są pierwszym owocem doświadczenia, które rozpoczęło się w slumsach. To miejsca, w których osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji społecznej zostają otoczone długoterminową, kompleksową opieką. Dzieci ulicy, młodzież, samotne matki, osoby niepełnosprawne czy bezdomne mieszkają wspólnie z wolontariuszami, aby poprzez życie wspólnotowe, modlitwę i pracę odnaleźli kochającą obecność. W zależności od potrzeb wolontariusze organizują dla mieszkających w wiosce osób spotkania edukacyjne, kulturowe lub zabawy z dziećmi.

 

Do Wiosek na wolontariat misyjny mogą wyjechać również małżeństwa.

 

Wioski Domów Serc znajdują się w Brazylii - Fazenda do Natal  oraz w Indiach - Ogród Miłosierdzia.

 

Sprawdź wioski Domów Serca na liście Domów Serca.
Domy dla studentów i młodych pracujących

Dziewięć placówek Domów Serca zlokalizowanych głównie w dużych miastach Europy daje możliwość zamieszkania i włączenia się w wolontariat studentom i pracującym młodym ludziom. Łączą oni w ten sposób swoje życie zawodowe z charyzmatem współczucia i wolontariatem na rzecz potrzebujących.

 

Sprawdź Domy dla studentów i młodych pracujących na liście Domów Serca.  

Domy Formacyjne

Wolontariusze, którzy udają się na misję oraz osoby konsekrowane Domów Serca potrzebują odpowiedniej i ciągłej formacji.  W kilku miejscach na świecie prowadzimy Domy, w których odbywają się rekolekcje, szkolenia, staże, a także dni skupienia, ciszy i modlitwy. Domy te prowadzone są przez członków wspólnoty, księży i siostry ze zgromadzenia Służebnic Obecności Bożej. 

 

Sprawdź Domy Formacyjne na liście Domów Serca. 

Klasztory dla Sióstr

Kontemplacyjno czynne zgromadzenie Służebnic Obecności Bożej zostało założone w 1994 roku. Wierne charyzmatowi współczucia siostry mieszkają w małych, 5-6 osobowych, wspólnotach w Domach znajdujących się we Francji, Peru, Salwadorze i Argentynie.

O życiu sióstr dowiesz się więcej z ich strony internetowej

 

Sprawdź klasztory na liście Domów Serca.

Szerzenie kultury współczucia wszędzie

Na początku swojego istnienia Domy Serca powstawały w dzielnicach bardzo ubogich. Doświadczenie tam zdobyte z czasem otworzyło nam szerzej oczy na rzeczywistość cierpienia obecną także w świecie polityki, edukacji czy sztuki i pozwoliło uświadomić sobie największe pragnienie każdego człowieka: pragnienie obecności drugiego. Dlatego od kilku lat angażujemy się w szerzenie kultury współczucia w różnych środowiskach i dziedzinach życia. Organizujemy wydarzenia tematyczne i spotkania z ludźmi, których oczy otwarte na rzeczywistość mogą nas wiele nauczyć o współczuciu.

 

Wydarzenia kulturalne organizowane przez Domy Serca w Europie i na innych kontynentach są stałym punktem ich działalności, zwłaszcza w Paryżu, Genewie i Neapolu: kolacje kulturalne, wykłady na temat aktualnych problemów politycznych czy ekonomicznych, koncerty, wystawy i jubileusze.

 

Domy Serca w Pignans, Neapolu, Wiedniu i Lwowie proponują tzw. wakacje teologiczne – kilkudniowy czas skupienia, kontemplacji i nauki, zazwyczaj w okresie Wielkiego Postu, Adwentu, Świąt Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy. W przyjaznej i często wielokulturowej atmosferze Domy Serca zapraszają, aby doświadczyć i poznać kulturę i ludzi danego kraju poprzez piękno miejsc, muzyki czy kuchni...

 

Od paru lat funkcjonuje również blog Domów Serca w języku francuskim, pisany przez członków Domów Serca - księży, siostry zakonne, wolontariuszy, przyjaciół - na którym zamieszczane są teksty o tym, co zachwyca i porusza w życiu codziennym. Blog dostępny na stronie Terre de Compassion

 

 

„Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie”

                                                                                                          bł. Matka Teresa

Przyjaciele w Polsce

W ciągu kilkunastu lat wielu młodych Polaków podjęło wyzwanie i zdecydowało się na wolontariat misyjny w Domach Serca. Po powrocie z misji kontynuują drogę, którą rozpoczęli, żyjąc charyzmatem współczucia i pocieszenia w swoich środowiskach i miejscach zamieszkania. Jeśli chcesz skontaktować się z byłymi wolontariuszami, porozmawiać z nimi o ich doświadczeniu lub dołączyć do spotkań szkoły wspólnoty w Twoim mieście, zobacz na mapie gdzie możesz nas znaleźć. 

 

Jeśli chcesz poznać życie Domów Serca w Polsce, zobaczyć co robimy, uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych na miejscu, poznać charyzmat i stać się naszym przyjacielem, zapraszamy Cię serdecznie! Skontaktuj się z nami (domy.serca@gmail.com) i odwiedź nas w naszym Domu na ul. Gersona 27 w Warszawie!!

Zapraszamy do kontaktu

WARSZAWA

Kontakt: Dom Serca (domy.serca@gmail.com)

 

KRAKÓW

Kontakt: Agnieszka (mazurek434@gmail.com)

 

WROCŁAW

Kontakt: Aleksandra (socz300@gmail.com)

 

POZNAŃ

Kontakt: Weronika (weronika.frackiewicz@gmail.com

 

BYDGOSZCZ

Kontakt: Rafał (rafal.m.bilicki@gmail.com)

 

ŁÓDŹ

Kontakt: Maja (marcelina.wrobel@wp.pl

 

GIŻYCKO

Kontakt: Joanna (jmarchewicz@gmail.com)

  

OPOLE

Kontakt: Tomasz (tomasz@przybyło.pl)

Fundacja

Aby rozpowszechniać charyzmat współczucia i pocieszenia i ułatwić młodym Polakom proces przygotowań i formacji przed wyjazdem na wolontariat misyjny, Domy Serca powołały fundację w Polsce. W październiku 2012 r. zostaliśmy przyjęci przez Abp Henryka Hosera w diecezji Warszawsko-Praskiej, gdzie powstał dom dla wolontariuszy. Fundacja pomaga wolontariuszom we wszystkich kwestiach formalnych związanych z wyjazdem na misje.

 

Od 2016 r. posiadamy status OPP i tym samym jesteśmy uprawnieni do otrzymywania  Wystarczy wpisać nasz numer KRS: 0000 433 841 w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego. 

 

Domy Serca

ul. Gersona 27

03-307 Warszawa

e-mail: domy.serca@gmail.com

tel.: + 48 882 092 051

 

KRS 0000 433 841 

NIP 5213637770  

REGON 146313958

 

Numery kont bankowych:

ALIOR BANK 

PLN: 04 2490 0005 0000 4530 4088 0078 
EURO: 31 2490 0005 0000 4600 6339 5382 
IBAN: PL 
BIC/SWIFT: ALBPPLPW 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Statut pdf.

ulotka jpeg.

ulotka rewers jpeg.

 

SPRAWOZDANIA 

Sprawozdanie finansowe za 2017 r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2017 r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

   Sprawozdanie finansowe za 2018 r. (rozszerzenie xml.)