Dzięki Wam

Tylko dzięki Waszemu wsparciu możemy nieść przyjaźń, nadzieję i miłość wszystkim osamotnionym, ubogim i cierpiącym!

Możemy nieść konkretną pomoc i służyć bliźnim w najbiedniejszych rejonach świata!

A wciąż jest jeszcze tyle potrzeb, tyle krzyków o pomoc, na które musimy odpowiedzieć...

 

Dziękujemy za wsparcie okazane dwudziestu wolontariuszom z Polski, którzy przebywają obecnie na misjach! Przez wszystkie lata wsparliście już łącznie 102 wolontariuszy z Polski!

Dziękujemy!

 

Nasza misja to także Twoja misja!

Modlitwa

Zapraszamy wszystkich do codziennej modlitwy jedną dziesiątką różańca w intencji Domów Serca, konkretnego wolontariusza, jego wspólnoty oraz tych, którym służy.

Wolontariusze co dwa miesiące wysyłać będą do Was list! Opiszą w nim swoje życie w Domu Serca, a także przybliżą historie ludzi i ich rodzin, którym pomagają.

 

Dzięki temu każdy z Was ma rzeczywistą możliwość współuczestniczenia w misji i niesienia miłości po krańce Ziemi!

 

Darowizna

Jeśli chcesz wesprzeć nasze dzieło współczucia i pocieszenia możesz teraz współuczestniczyć w misji poprzez wsparcie finansowe! 

Możesz przekazać darowiznę jednorazową lub zadeklarować stałą (np. comiesięczną) wpłatę finansową. Pozwolą nam one na utrzymanie placówek Domów Serca, ich mieszkańców oraz wolontariuszy na misjach. 

 

 

 

Dane do przelewu bankowego:

Alior Bank

PL: 04 2490 0005 0000 4530 4088 0078

EURO: 31 2490 0005 0000 4600 6339 5382

IBAN: PL

BIC/SWIFT: ALBPPLPW

 

Odbiorca: Domy Serca, ul. Gersona 27, 03-307 Warszawa

Tytuł przelewu:  darowizna na cele statutowe (imię i nazwisko wolontariusza, którego chcę wspierać) 

 

 

Odliczenie od podatku:

 

Kwotę darowizny dokonanej przez osoby fizyczne dla Domów Serca można odliczyć od podstawy opodatkowania, z tym że łączna kwota odliczeń z tego tytułu nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. To samo dotyczy osób fizycznych korzystających z opodatkowania ryczałtowego.

 

Darowizny dokonane przez osoby prawne można odliczyć od podstawy opodatkowania, z tym że łączna kwota odliczeń z tego tytułu nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 10% dochodu na każdy rok podatkowy.

 

Przekaż nam 1%

Przekazując 1% podatku na Domy Serca wspierają Państwo naszą charytatywną działalność misyjną skupioną w najuboższych dzielnicach świata. To dzięki Państwa 1% możemy nieść współczucie i pocieszenie tym, o których zapomniał świat.

 

Jest to niezwykle proste i nie obciąża podatnika żadnymi kosztami, a dzięki temu możemy wspierać misje wolontariuszy i placówki w najuboższych rejonach świata, zwłaszcza w Indiach, Hondurasie czy na Kubie. Twój 1% naprawdę może zmienić warunki życia wielu ludzi!
 
 
Jak przekazać jeden procent? To bardzo proste!
 
Wystarczy wpisać nasz numer KRS: 0000 433 841 w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego.

 

Lub wypełnić deklarację online: 

 

 

 

Jeżeli chcesz przekazać 1% na konkretny cel, wpisz w rubryce „Cel szczegółowy 1%”  imię i nazwisko wolontariusza, którego misję chcesz wesprzeć.

 

Jeśli nie uzupełnisz tej rubryki, przekazana przez Ciebie kwota wesprze najpilniejsze potrzeby.

 

Dziękujemy!!!