Ukraina, Dom dla studentów im. Fra Angelico

Prezentacja kraju i dzielnicy:

Ukraina stała się krajem kluczowym między Europą a Rosją ... Jej powstanie jako pomostu między Wschodem a Zachodem Europy jest przeżywane na poziomie politycznym, historycznym, społecznym i kościelnym. I w tym zawiera się zarówno bogactwo, jak i cierpienie Narodu ukraińskiego. W XX wieku Ukraina doświadczyła dwóch totalitaryzmów, trzech głodów i jednego ludobójstwa ... Podobnie jak wiele krajów bloku sowieckiego, Ukraina bardzo ucierpiała, ale ludzie w niej żyjący zachowali "ukraińską duszę", która wyraża się dzisiaj większą swobodą zwłaszcza na polu wiary i sztuki.


Lwów jest największym miastem w zachodniej części Ukrainy i historycznym centrum Galicji, byłej prowincji polskiej i austriackiej, która później stała się częścią ZSRR. W Lwowie Ukraińcy polskiego pochodzenia (głównie katolicy) i inni pochodzenia rosyjskiego (głównie prawosławni) żyją w pokoju obok siebie, ale w większości Lwów zamieszkały jest przez rdzennych Ukraińców (z przeważającym tam Kościołem Greckokatolickim), który odegrał ważną rolę w rewolucja na Majdanie (grudzień 2013 r.- luty 2014 r.).
Dom Serca na Ukrainie należy do Kościoła Rzymskokatolickiego, ale jest ściśle związany z Kościołem greckokatolickim we Lwowie. Odgrywa rolę pomostu między „dwoma płucami” Kościoła. Latynosi, grekokatolicy i prawosławni spontanicznie spotykają się w Domu Serca. Na początku istnienia Domu na Ukrainie wolontariusze odwiedzali tamtejszą Akademię Sztuk Pięknych, tworząc bliskie relacje ze studentami. Obecnie często towarzyszą oni wolontariuszom w apostolatach.

 Apostolaty zewnętrzne:

- Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie: wizyta w domu studenta,
- animacja artystyczna (ze studentami sztuk pięknych) w domu dla sierot i innych dzieci w trudnej sytuacji,
- wizyta w domu spokojnej starości: „Dim Prestareli”,
- dystrybucja żywności dla ludzi z ulicy,
- wizyta w sierocińcu

 

Spotkania organizowane przez Dom Serca:

- jeden wieczór kulturalny miesięcznie dla studentów i artystów,
- trzy weekendy formacyjne w roku dla młodych Ukraińców, którzy chcą wyjechać na misję z Domami Serca,
- coroczne wakacje teologiczne dla artystów (w Neapolu, Pignans itp.),
- doroczna pielgrzymka na święto patronackie Domów Serca (15 września).