Polska, Dom Serca Św. Brata Alberta

Prezentacja kraju i dzielnicy:

Polska jest krajem, zakorzenionym w wierze katolickiej. Miłość do ubogich i pragnienie Boga jest integralną częścią polskiej duszy. Dlatego też charyzmat Domów Serca przyciąga wielu młodych Polaków, którzy angażują się w wolontariat misyjny.

Dom Serca znajduje się w dzielnicy Praga Północ, która mimo iż uznawana jest za miejsce bogate w walory architektoniczne oraz kulturalne nadal należy do najbiedniejszych i najbardziej zaniedbanych części miasta.

Niekorzystna sytuacja mieszkaniowa (40 % stanowią mieszkania komunalne) powoduje, że na Pradze występuje wiele problemów społecznych, które pociągają za sobą szereg negatywnych skutków: ubóstwo, bezrobocie, patologie, problemy wychowawcze czy bezdomność.

Jednak największym problem mieszkańców, a głównie dzieci i osób starszych, jest wykluczenie społeczne i wielkie cierpienie spowodowane poczuciem samotności i nieprzydatności społecznej.

 

Dom Serca jest domem dla wolontariuszy oraz studentów, którzy łączą naukę i zaangażowanie się w pracę wolontariacką na rzecz ubogich i cierpiących.

 

Apostolaty zewnętrzne:

  • wizyty wśród osób starszych, samotnych,

  • wizyty wśród osób bezdomnych,

  • wizyty w szpitalu, w szczególności na oddziale psychiatrycznym i intensywnej terapii.

 

Spotkania lub wyjścia organizowane przez Dom Serca

  • szkoła wspólnoty - w każdy czwartek, godz. 19:00,

  • weekendy dla młodych: propozycja dla młodych ludzi aby włączyli się na weekend w życie wspólnoty Domu Serca i w życie najbiedniejszych,

  • różne działania dla dzieci: edukacyjne, wycieczki po historycznych miejscach Warszawy, wyjścia do zoo, mecze piłki nożnej, pokazy filmowe,

  • Dom Serca gości wszystkich, którzy chcą przyjść i porozmawiać lub pomodlić się w kaplicy, a także zaprasza na Święta Bożego Narodzenia i Święta Wielkanocne, aby nikt nie czuł się odrzucony,

  • wolontariusze organizują spotkania ze studentami oraz głoszą świadectwa w parafiach i duszpasterstwach akademickich w różnych miastach Polski.

 

 

Projekt w potrzebie:

zaangażowanie młodych ludzi w wolontariat misyjny w Domach Serca jest coraz większe. Aby sprostać potrzebom i wymogom przyjęcia wszystkich chętnych, chcemy zbudować dom formacyjny w okolicy Zielonej Huty na północy kraju.

 

 

 

Świadectwa wolontariuszy

Carolina Arambarry

Carolina, misja w Warszawie (2015-2025)

Pochodzę z Kolumbii. Należę do wspólnoty permanentów - osób świeckich konsekrowanych dla Domów Serca. Byłam na misjach w Argentynie, Ekwadorze i we Francji. Od stycznia 2015 mieszkam w Domu Serca w Polsce. Odpowiadam za formację przyszłych wolontariuszy.

Viky Fiorenza

Viky, misja w Warszawie (2017-2025)

Pochodzę z Argentyny i jestem związana z Domami Serca od 2004 r. Właśnie wtedy wyjechałam na moją pierwszą misję do Libanu. I od tego czasu jestem w Domach Serca! Później byłam jeszcze na misjach w Peru, Syrii oraz we Włoszech. Teraz jestem w Polsce.