Peru, Klasztor Matki Bożej Ucieczki Grzeszników

Prezentacja kraju i dzielnicy:

Peru jest krajem podzielonym na trzy strefy, bardzo zróżnicowane. Jedną z nich są góry ze słynnym łańcuchem Białej Kordyliery, druga to puszcza dziewicza i trzecia, będąca pustynia, w której leży stolica kraju – Lima.

Przybywające do Peru w 1999 roku siostry Służebniczki Obecności Bożej, po siedmiu latach od dnia przybycia do Limy, w 2006 roku, znalazły swoje miejsce w małym miasteczku Guayabo, w jednej z ostatnich zielonych dolin, leżącego 40 km na południe od stolicy.

Kontrast pomiędzy miasteczkiem a stolica jest olbrzymi. Zanieczyszczenia, hałas, ogromny, niekończący się ruch oraz ciągły wzrost przestępczości charakteryzują Limę. Rolnicze Guayabo jest zaś przystanią ciszy, kontemplacji i spokoju. Większość mieszkańców zajmuje się na co dzień rolnictwem. Pochodzą oni z gór, skąd uciekli przed terroryzmem. Miasteczko ciągle się rozrasta, choć powoli. Jeszcze siedem lat temu siostry były jedynymi zamieszkującymi teren podmiejski. Dziś pola uprawne sprzedają się bardzo dobrze, powstają nowe domy. Społeczeństwo miasta przechodzi więc ciągłą transformację.

Dom sióstr pełni role domu-matki dla wszystkich wspólnot Domów Serc w Peru. Do tego domu przybywają na odpoczynek wolontariusze z misji w Ensenada i Barrios Altos. W domu tym organizowane są także rekolekcje, wyjścia oraz obozy dla przyjaciół z rożnych dzielnic. Siostry towarzyszą młodym misjonarzom oraz zajmują się formacją wolontariuszy z Peru oraz peruwiańskiej Wspólnoty św. Maksymiliana Kolbe.

 

 

Apostolaty zewnętrzne:

 • odwiedziny mieszkańców miasteczek Guayabo i Picapidera,
 • odwiedziny mieszkańców Retamal, nowej dzielnicy, silnie zaludnianej, przyklejonej do gór,
 • przygotowania do sakramentów,
 • warsztaty ceramiczne dla dzieci,
 • opieka tygodniowa,
 • tworzenie wspólnoty z chorymi z miasteczka,
 • nauczanie rożnych grup przychodzących do domu.

 

 

Spotkania i wyjścia organizowane przez wspólnotę:

 • obozy dla dzieci pozostających pod opieka Domu oraz dla tych mieszkających w Ensenada i Barrios Altos,
 • raz na trzy miesiące dni dla dzieci,
 • rekolekcje adwentowe i wielkopostne,
 • dzień pojednania (dzień spowiedzi),
 • kolacja „kulturowa” raz w roku,
 • weekendy formacyjne dla Peruwiańczyków, chcących wyjechać na misję.

 

 

Świadectwa przyjaciół i wolontariuszy Domów Serca: 

„Obecność sióstr w miasteczku jest dla mnie konkretnym znakiem Bożej obecności wśród nas, świadectwem jego bliskości. Kiedy widzę je modlące się lub na ulicy, Bóg mówi do mnie przez nie, dając mi nadzieje i radość... Przez nie mówi mi: »jestem tutaj«. Jest tutaj dużo osób wierzących, ale patrzeć na siostry, to widzieć i dotykać Pana. Wszyscy szukamy dobra i szczęścia, ale często czynimy to poza Bogiem. Siostry dają świadectwo, że to On jest prawdziwą drogą”.

Jacqueline, matka rodziny z miasteczka Guayabo

 

 

„Po tygodniu spędzonym we wspólnocie, pamięć młodego wolontariusza wypełnia się rożnymi twarzami, cierpieniami i radościami...dobrymi wydarzeniami i grzechami. Zdaje sobie tutaj sprawę, że ja też potrzebuję kogoś, kto powie mi: »popatrz, Bóg działa, jest obecny, miej nadzieję!« Zawsze, kiedy idę do sióstr, staję się na nowo tym, który otrzymuje, który słucha.Odchodzę napełniony na nowo pokojem i nową radością. Siostry dla mnie jak stabilna kolumna, która pokazuje mi obecność Boga pośród nas, pośród burz w życiu codziennym Domów Serc.”

Peter, wolontariusz z Niemiec we wspólnocie w Barrios Altos