Japonia, Dom Serca Św. Maximiliana Kolbe

Przedstawienie kraju i dzielnicy: 

Gość z zagranicy przybywający do Japonii spotyka się ze szczególną atmosferą, którą nadają jej mieszkający tutaj ludzie. Atmosferę tę charakteryzują spokój, harmonia, praktyczność i komfort. Taka charakterystyka Japonii wyłania się często z opinii ludzi ją odwiedzających. Większość z nich dziwi się z różnic wynikających ze stereotypów jakie mieli oni przed wizytą w Japonii a rzeczywistością poznaną na miejscu. Nie spieszmy się więc, aby zamknąć Japonię w naszych uprzedzeniach. Celem tego krótkiego opisu niech będzie kilka wskazówek, które pomogą nam poznać lepiej ten kraj, z jego geografią, bardzo wyjątkową, w której dominują góry; z unikalną historią, długo chronioną przed wpływami obcych kultur; z mieszkańcami – wykształconymi, bardzo pracowitymi i odważnymi,  zdolnymi stawić czoła przeciwnościom.

Kultura japońska kształtowała się pod wpływami buddyzmu, konfucjanizmu i szintoizmu – religii politeistycznych, nieposiadających odniesień do Boga wszechmogącego i transcendentnego. W historii Japonii religie te nie wpłynęły na rozwinięcie myśli uniwersalnej i abstrakcyjnej, jaką spotykamy w kulturze religii monoteistycznych. Nie dążyły one również do stworzenia idei afirmacji jednostki i pojęcia prawa, jakie znamy w kulturze zachodniej. Przyczyniły się one jednak do rozwoju ducha wspólnoty, harmonii i pragmatyzmu. Ta krótka charakterystyka może pomóc nam zrozumieć bogactwo i odmienność myśli japońskiej od europejskiej. Zderzenie kulturowe staje się jeszcze bardziej wyraziste wraz z upływem czasu spędzonego w Japonii.

 

Apostolaty zewnętrzne: 

- spotkania z uchodźcami dotkniętymi klęską tsunami, pochodzącymi z różnych miejscowości na wybrzeżu: Shlogama, Fukudamachiminami, Takata, Ofunato, Ooguimatchi, Fukushima...,

- odwiedziny chorych w szpitalu,

- odwiedzanie klubów sportowych (piłka nożna, badminton, siatkówka) będących miejscem spotkań młodzieży japońskiej,

- spotkania z osobami bezdomnymi - wraz z wolontariuszami Caritasu,

- odwiedziny osób dotkniętych trądem.

 

 

“Już niedługo miną dwa lata od czasu kiedy wolontariusze ze wspólnoty Domów Serc przychodzą do nas z wizytą każdego miesiąca. Pomimo napotkanych różnic przychodzą oni jednak regularnie. Często zadaję sobie pytanie dlaczego mimo wszystko przychodzą dalej. Myślę, że zostawili oni tutaj, w  Ofunato-Rikuzentakata – tym wielkim regionie zdewastowanym przez tsunami, część swojego serca. My, obcy w Thu – ofiary tej traumatyzującej klęski, jesteśmy szczęśliwi widząc ich odwiedzających nas i towarzyszących nam duchowo i fizycznie. Obecność Domów Serc jest dla nas wielką pomocą. Same spotkania z nimi, rozmowy, są dla nas dowodem ich bliskości, gotowości i wsparcia dla nas”.

Marife Sugawara - przyjaciel Domów Serca w Japonii