Austria, Dom dla studentów im. Hermana Cohena

Prezentacja kraju i dzielnicy  

Dom Serca znajduje się w centrum Wiednia, w mieście będącym niegdyś stolicą Cesarstwa Austrii, a później Austro-Węgier. Mieście będącym jednym z głównych ośrodków Europy w czasie świetności dynastii Habsburskiej, z którego wywodzą się artyści tacy jak W.A. Mozart, L. van Beethoven czy bardziej współcześni T. Bernhard czy E. Jelinek. Wiedeńskie stare miasto wpisane zostało na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W wyniku przemian historycznych społeczeństwo Wiednia składa się z ludzi pochodzący z wielu kultur i mówiących wieloma językami. Wiedeńczycy są jednak przyzwyczajeni do życia razem w pokoju i zgodzie.

Choć Austria była krajem tradycyjnie katolickim, bardzo mocno postępuje w nim proces laicyzacji oraz kultura indywidualizmu.

 

Dom Serca dla studentów w Wiedniu przyjmuje corocznie kilku studentów na semestr, rok lub dłużej. Biorą oni udział w życiu codziennym Domu Serca, w ramach wolnego czasu włączając się w modlitwę i apostolat.

 

Apostolaty zewnetrzne:

  • Dom Starców

 

Wydarzenia organizowane przez Dom Serca:

  • dwa razy w roku – wakacje teologiczne  „odkrywając skarby Wiednia“ dla piętnastu osob,
  • trzy razy w roku – koncerty charytatywne,
  • raz w tygodniu - Szkoły Wspólnoty,
  • wydarzenia kulturalne dla studentów (filmy, prezentacje artystów).