Komunikat dot. koronawirusa

Dodano

Ze względu na obecny stan rozprzestrzeniania się koronawirusa w świecie, Domy Serca pragną przypomnieć wszystkim swoim członkom bez wyjątku o konieczności przestrzegania środków zalecanych przez władze cywilne oraz sanitarne każdego z krajów, w którym się znajdują i regularne śledzenie informacji o zmianach i rozwoju sytuacji.

 

Zobowiązujemy osoby odpowiedzialne za poszczególne Domy Serca do szczególnej czujności w stosunku do wolontariuszy, aby informować ich i pomagać im we wprowadzaniu środków ostrożności, których należy przestrzegać, aby jak najlepiej chronić siebie i wszystkich tych, których będą spotykać, przed koronawirusem.

 

Poza normami wymaganymi przez władze cywilne, należy zwrócić pełną uwagę na higienę (mycie rąk i pomieszczeń, zapasy mydła, itp.), zrównoważoną dietę, unikanie dużych zgromadzeń oraz dyscyplinę odpoczynku dla wszystkich.

 

W tej sytuacji prosimy o modlitwę za wszystkich ludzi chorych, zwłaszcza za ofiary koronawirusa, jak również za personel medyczny oraz zachęcamy, aby nie tracić ufności w Bogu.