Polska

Polska, Dom Serca im. św. Alberta Chmielowskiego

Polska jest krajem, w którym wiara katolicka ma wielkie znaczenie dla większości społeczeństwa. Miłosierdzie dla ubogich i poszukiwanie Boga jest czymś bardzo naturalnym dla Polaków. Dlatego też charyzmat Domów Serca przyciąga tutaj wielu młodych, którzy chcą zaangażować się w wolontariat misyjny.

Dom Serca znajduje się w dzielnicy Praga Północ, która mimo iż uznawana jest za miejsce bogate w walory architektoniczne oraz kulturalne, nadal należy do jednej z najbardziej zaniedbanych części miasta.

Na Pradze występuje wiele problemów społecznych, które pociągają za sobą szereg negatywnych skutków: ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm, problemy wychowawcze czy bezdomność.

Jednak największym problem mieszkańców stolicy, największego miasta w Polsce, jest poczucie wyobcowania i wielkie cierpienie spowodowane poczuciem samotności i nieprzydatności społecznej, co w konsekwencji często prowadzi do depresji.

Dom Serca jest domem dla wolontariuszy oraz studentów, którzy łączą naukę i zaangażowanie się w pracę wolontariacką na rzecz ubogich i cierpiących.

Możliwość komentowania została wyłączona.