Kim jesteśmy

Domy Serca  to międzynarodowa, katolicka organizacja pozarządowa, która została założona 4 stycznia 1990 r. we Francji, a której charyzmatem jest współczucie i pocieszenie  niesione ubogim, cierpiącym i samotnym ludziom na całym świecie.

 

Łączy ludzi, którzy pragną w sposób autentyczny zatrzymać się przy cierpiącym człowieku i ofiarować mu swoją obecność i przyjaźń, które są znakiem miłości współczującego Chrystusa. Łączy ludzi, którzy pomagają nie tracić nadziei, walczyć, osiągać wyznaczone cele, którzy okazują miłosierdzie tym, którzy są samotni.

 

Aby wypełnić to zdanie, Domy Serca proponują wolontariat misyjny w jednym z 26 krajów świata.

 

Wolontariusze opierają swoją służbę na trzech filarach: życiu wspólnotowym, modlitwie i pomocy ubogim.

Współczucie oznacza o wiele więcej, niż może się wydawać

„Punktem wyjścia jest fakt, że życie każdego człowieka to pasja, to znaczy historia miłości i zarazem historia cierpienia. Nie ma nic bardziej powszechnego niż ta rzeczywistość, która sprawia, że świat jest niczym wielka Golgota.

By człowiek mógł znieść tę sytuację, przeżyć ją do końca, dana jest mu łaska Boża, a także obecność bliskich i przyjaciół, którzy pomagają nie tracić nadziei, walczyć, osiągać wyznaczone cele. Obecność drugiej osoby w momencie, gdy przeżywamy naszą golgotę, owa pasja do życia drugiego człowieka, miłosierdzie okazywane tym, którzy są sami, którzy muszą walczyć ze sobą i z innymi, by szerzyć dobro – to właśnie nazywam współczuciem.

Słowo współczucie znaczy zatem o wiele więcej, niż może się z początku wydawać. Współczucie to nie litość ani politowanie. To postawa serca, to obecność, bliskość, miłość do drugiego człowieka, wrażliwość na prawa każdej osoby”.

 

(Wypowiedź założyciela Domów Serca z 22 kwietnia 2010 r. z okazji debaty na Papieskim Uniwersytecie Katolickim w Santiago de Chile).

Organizacja obejmuje różne formy zaangażowania

 

Wolontariat Misyjny

Młodzi ludzie którzy od 14 do 24 miesięcy swojego życia pełnią bezinteresowną służbę wśród ubogich i cierpiących, a zwłaszcza wśród dzieci, w jednym z Domów Serc na świecie. 

 

Wspólnota Św. Maksymiliana Kolbe

Wspólnota osób, które żyją charyzmatem współczucia i pocieszenia w codziennym życiu (w domu, w pracy, na studiach).  Wspólnota została założona w 1997 roku, kiedy kilku byłych wolontariuszy wyraziło chęć kontynuowania życia charyzmatem współczucia po powrocie z misji, w ich codziennym życiu. Z czasem do wspólnoty dołączyły osoby, które nigdy nie były na misjach. Osoby samotne i rodziny, młodzi i starsi, którym bliski jest charyzmat Domów Serca. Patronem wspólnoty jest Św. Maksymilian Maria Kolbe.

 

Wspólnota Permanentów

Świeckie osoby konsekrowane, które zdecydowały się poświęcić całe swoje życie dla misji w Domach Serca. Obecnie ponad 40 osób z wielu narodowości, poprzez obietnicę ubóstwa, czystości i posłuszeństwa służy w ten sposób w Domach na całym świecie.

 

Wspólnota Kapłanów Molokai

Księża, którzy posługują w Domach Serca na całym świecie. Przeżywają swoje kapłaństwo jako bezinteresowne i bezwarunkowe oddanie się do służby wiernym w zgodzie z charyzmatem współczucia i miłosierdzia. Patronem wspólnoty jest Św. Ojciec Damian z wyspy Molokai - znany jako Apostoł trędowatych. Obecnie wspólnota liczy 22 księży różnych narodowości.

 

Wspólnota Służebnic Obecności Bożej

Żeńskie zgromadzenie zakonne, kontemplacyjno-czynne, założone w 1994 r. które liczy obecnie 33 siostry, żyjące współczuciem i pocieszeniem w całkowitym oddaniu Bogu i światu. Siedziba zgromadzenia znajduje się we Francji. Siostry mieszkają również w Peru, Salwadorze i Argentynie oraz tymczasowo niektóre siostry mieszkają w Domach Serca w Nowym Jorku, Szwajcarii, Brazylii i na Kubie.

 

http://servants.heartshome.org/?lang=en

 

Domy Serca na przestrzeni lat

-  Od 1990 r. ponad 2000 wolontariuszy misyjnych z 34 narodowości (w tym 100 Polaków!) uczestniczyło w międzynarodowym wolontariacie misyjnym służąc ludziom w 26 krajach, na 4 kontynentach.  

 

-  W 2000 roku, Domy Serca zostały zatwierdzone przez Kościół Rzymskokatolicki jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych i wspierane są przez Papieską Radę ds. Świeckich w Rzymie. Nowe Domy powstają za zgodą, bądź na zaproszenie biskupów diecezji. 

 

-  W 2005 roku Domy Serca otrzymały specjalny status doradczy przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ za pracę na rzecz promowania godności ludzkiej. Domy Serca otworzyły swe placówki  w Genewie i Szwajcarii, które podejmują działania na rzecz obrony praw człowieka.

 

Wolontariat misyjny

“Domy Serca nie pragną niczego więcej, niż być tym uśmiechem, tą kroplą w morzu, tą ręką, która pomaga żyć i kochać życie

aż do końca. Być obecnym obok każdego człowieka i uświadamiać go, że jest kochany nieskończenie... “  

                                                                                                                                                   

Nasze działania realizujemy prowadząc:

- 24 Placówki w ubogich dzielnicach świata - są to Domy Serca dla wolontariuszy

- 2 Wioski Domów Serca

- 7 Domów dla studentów i młodych pracujących

 

Wszystkie placówki odpowiadają według ich specyfiki na pragnienia wolontariuszy i ludzkie cierpienie.

 

Wolontariat misyjny w Domach Serca to życie w małych, prostych domach w najuboższych dzielnicach na całym świecie. Wolontariusze misyjni tworzą braterską wspólnotę, pomiędzy sobą i pomiędzy mieszkańcami miasta.

Jednoczą się wokół Chrystusa sakramentalnego na codziennej adoracji, Eucharystii i modlitwie. Chcą być mocni wiarą, nadzieją i miłością, jak do tego wzywał JP2 w Krakowie w 1979. Całe ich życie skierowane jest na kontemplację Chrystusa, szukając Jego oblicza w ludziach wśród których mieszkają, bez względu na kulturę, religię, status społeczny, zdrowie czy wiek.

Aby zrozumieć cierpienie danego społeczeństwa starają się jak najgłebiej wcielić w daną kulturę, respektować zwyczaje i gesty, uczą się języka danego regionu, gotują, jedzą, ubierają się jak mieszkańcy danego kraju.

Każdego dnia, każdy Dom Serca staje się miejscem głębokiego spotkania przyjaciół, którzy dzielą swoje bóle i radości. 

 

Jak wyjechać na misję ? 

Domy Serca dla wolontariuszy

Znajdują się pośród slumsów i na przedmieściach dużych miast. Mieszka w nich 5-6 wolontariuszy z międzynarodowych środowisk, którzy tworzą “Dom Serca”:

- otwarty na dzieci i młodzież (organizują zajęcia sportowe i artystyczne, obozy młodzieżowe, wyjścia na koncert, na plażę, do zoo, teatru, czy muzeum itp.)

- otwarty na każdego, kto szuka chwili odpoczynku, rozmowy, uśmiechu czy zwykłej obecności drugiego człowieka;

- budujący relacje przyjaźni i zaufania z opuszczonymi i cierpiącymi w ich środowiskach;

- będący pomostem między dziećmi ulicy, ich rodzinami i lokalnymi organizacjami charytatywnymi;

 

Wolontariusze wychodzą również do osób wykluczonych społecznie, na ulice do osób bezdomnych, do szpitali, do więzień, do ośrodków dla chorych na AIDS, na wysypiska śmieci, do domów dziecka czy do domów opieki.

 

Dzięki prostej obecności i przyjaźni, wolontariusze chcą przywracać godność każdemu człowiekowi  -> Domy Serca na świecie

 

„Nazywani jesteśmy "Przyjaciółmi dzieci". Staramy się być dla nich dyspozycyjni, obecni. Żyjąc we wspólnocie jak rodzina, próbujemy pokazać, że relacje można budować inaczej - w oparciu o wzajemny szacunek, troskę o siebie nawzajem, z wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka. Przyjaźń z dziećmi często jest początkiem do przyjaźni z ich rodzinami. Świętujemy z nimi urodziny, zapraszamy na obiad, towarzyszymy w drodze do szkoły, pomagamy im w lekcjach i dajemy sobie pomagać, na przykład podczas gotowania czy sprzątania domu. Czasem wystarczy wykazać się inicjatywą, której nie mają ich rodzice. To np. kwestia kupna biletów autobusowych, by zabrać kilkoro z nich na jedną z pięknych okolicznych plaż, z których słynie rejon Bahia. Takie wyprawy wspominane są potem przez długie tygodnie!”. Świadectwo Agnieszki, wolontariuszki w Brazylii.

Wioski Domów Serca

Wioski Domów Serca są  pierwszym owocem doświadczenia, które rozpoczęło się w slumsach. To miejsca, w których osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji społecznej zostają otoczone długoterminową, kompleksową opieką. Dzieci ulicy, młodzież, osoby niepełnosprawne czy bezdomne, samotne matki  mieszkają wspólnie z wolontariuszami i rodzinami, aby poprzez życie wspólnotowe, modlitwę i pracę odnaleźli kochającą obecność.

Zabawy, edukacja, kultura dobierane są według indywidualnych potrzeb.

 

Wioski Domów Serc znajdują się w Brazylii - Fazenda do Natal  i w Indiach - Ogród Miłosierdzia   -> lista Domów Serc


Do Wiosek na wolontariat misyjny mogą wyjechać również małżeństwa.

Domy dla studentów i młodych pracujących

7 placówek Domów Serc zlokalizowanych głównie w dużych miastach Europy daje możliwość zamieszkania i włączenia się w wolontariat studentom i pracującym młodym ludziom. Łączymy w ten sposób swoje życie zawodowe z charyzmatem współczucia i wolontariatem na rzecz potrzebujących -> lista Domów Serc 

Domy Formacyjne

Wolontariusze, którzy udają się na misję i osoby konsekrowane Domów Serca potrzebują odpowiedniej i ciągłe formacji.  W kilku miejscach na świecie prowadzimy Domy, w których odbywają się rekolekcje, szkolenia, staże czy dni skupienia, ciszy i modlitwy. Domy prowadzone przez członków wspólnoty, księży i siostry ze zgromadzenia Służebnic Obecności Bożej -> Lista Domów Serc na świecie

Klasztory dla Sióstr

Kontemplacyjno czynne zgromadzenie Służebnic Obecności Bożej zostało założone w 1994 roku przez Ks.Thierry de Roucy i zatwierdzone przez biskupa Fréjus-Toulon (Francja). Wierne charyzmatowi współczucia Siostry mieszkają w małych (5-6 osobowych) wspólnotach, w Domach znajdujących się we Francji, Peru, Salwadorze i Argentynie. Więcej informacji na: www.servants.heartshome.org

Szerzenie kultury współczucia wszędzie

Na początku Domy Serca powstawały w bardzo ubogich dzielnicach. To doświadczenie z czasem otwarło nam szerzej oczy na rzeczywistość cierpienia obecną także w świecie polityki, edukacji czy sztuki i pozwoliło uświadomić sobie największe pragnienie każdego człowieka: pragnienie obecności drugiego. Dlatego od kilku lat angażujemy się w szerzenie kultury współczucia w różnych środowiskach i dziedzinach życia. Organizujemy wydarzenia tematyczne i spotkania z ludźmi, których oczy otwarte na rzeczywistość mogą wiele nauczyć nas o współczuciu.

 

Wydarzenia kulturalne organizowane przez Domy Serca w Europie i na innych kontynentach stają się coraz powszechniejsze, zwłaszcza w Paryżu, Genewie i Neapolu: kolacje kulturalne, wykłady na temat aktualnych problemów politycznych czy ekonomicznych, koncerty, wystawy i jubileusze.

 

Domy w Pignans, Neapolu, Wiedniu i Lwowie proponują tzw. wakacje teologiczne – kilkudniowy czas skupienia, kontemplacji i nauki, zazwyczaj w okresie Wielkiego Postu, Adwentu, Świąt Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy. W przyjaznej i często wielokulturowej atmosferze Domy Serca zapraszają aby doświadczyć i poznać kulturę i ludzi danego kraju poprzez piękno miejsc, muzyki, kuchni ...

 

„Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie.” bł. Matka Teresa

Przyjaciele w Polsce

W ciągu kilku lat wielu młodych Polaków podjęło wyzwanie i zdecydowało się na wolontariat misyjny w Domach Serca. Po powrocie z misji kontynuują drogę, którą rozpoczęli, żyjąc współczuciem w swoich środowiskach i miejscach zamieszkania. Jeśli chcesz skontaktować się z poprzednimi wolontariuszami, posłuchać o ich doświadczeniu lub dołączyć do spotkań szkoły wspólnoty w Twoim mieście, zobacz na mapie gdzie możesz nas znaleźć. 

Zapraszamy do kontaktu

GIŻYCKO

Kontakt: Joanna (jmarchewicz@gmail.com)

 

KRAKÓW

Kontakt: Agnieszka (mazurek434@gmail.com)

 

WARSZAWA

Kontakt: Dom Serca (domsercawarszawa@gmail.com)

 

OPOLE

Kontakt: Tomasz (tomasz@przybyło.pl)

Fundacja

Aby rozpowszechniać charyzmat współczucia i ułatwić młodym Polakom proces przygotowań i formacji przed wyjazdem na wolontariat misyjny, Domy Serca powołały swoje przedstawicielstwo w Polsce. W październiku 2012 r. zostaliśmy przyjęci przez Abp Henryka Hosera w diecezji Warszawsko-Praskiej gdzie powstał dom dla wolontariuszy oraz założyliśmy fundację, która pomaga wolontariuszom we wszystkich kwestiach formalnych związanych z wyjazdem na misje.

 

Od 2016 posiadamy status OPP i tym samym jesteśmy uprawnieni do otrzymywania   Wystarczy wpisać nasz numer KRS: 0000 433 841   w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego. 

Domy Serca

ul. Gersona 27

03-307 Warszawa

e-mail: domy.serca@gmail.com

tel.: + 48 882 092 051

 

KRS 0000 433 841 

NIP 5213637770  

REGON 146313958

 

Numery kont bankowych:

ALIOR BANK 

PLN: 04 2490 0005 0000 4530 4088 0078 
EURO: 31 2490 0005 0000 4600 6339 5382 
IBAN: PL 
BIC/SWIFT: ALBPPLPW 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Statut pdf.

ulotka jpeg.

ulotka rewers jpeg.

 

SPRAWOZDANIA 

sprawozdanie finansowe 2016 r. 

sprawozdanie merytoryczne 2016 r. 

Sprawozdanie finansowe za 2017 r

Sprawozdanie merytoryczne za 2017 r