Zostań wolontariuszem

Domy Serca stwarzają możliwość młodym ludziom (od 18 do 35 lat) z całego świata do włączenia się w międzynarodowy wolontariat misyjny trwający od 14 do 24 miesięcy.

Wolontariusze opierają swoją misję na trzech filarach:  życiu wspólnotowym, modlitwie i niesieniu pomocy samotnym i cierpiącym.

 

  • Jeśli masz pragnienie pomocy najbardziej potrzebującym i opuszczonym na świecie ludziom i za razem pogłębiać swoją relację z Bogiem;
  • Jeśli jesteś gotowy by włączyć się w życie wspólnoty z 5-6 innymi wolontariuszami z różnych kultur i środowisk, opartej na wzajemnym szacunku i przebaczeniu;
  • Jeśli jesteś gotowy by prowadzić  życie modlitwy włączając w to codzienną Eucharystię, adorację, różaniec oraz modlitwę wspólnotową …

 Domy Serca są dla Ciebie!

 

Od założenia organizacji w 1990 roku, ponad 1 500 wolontariuszy z 34 krajów (w tymi 50 Polaków!) włączyło się do wspólnego działania.

 

Od czego zacząć?

 

1. Zobacz naszą prezentację wideo: What is your Passion ? wolontariat w Domach Serca na świecie

2. Jeśli masz więcej pytań, napisz do nas lub zadzwoń:

e-mail: domy.serca@gmail.com

tel. (+48) 882 092 051

3. Przyjdź na 1 spotkanie informacyjne Zapisz się,  a jeśli chcesz dołączyć w do trwającej formacji, skontaktuj się z Caroliną:

tel. (+ 48) 882 092 051

e-mail: domy.serca@gmail.com 

Formacja

Wolontariuszom Domów Serca nie stawiamy żadnych konkretnych wymagań dotyczących ich kwalifikacji czy zdolności.                             Jednak przed wyjazdem konieczna jest formacja.

 

Każdego roku organizujemy dwa cykle przygotowań:

 

Cykl zimowy, od października do lutego (wyjazd na misje możliwy jest od marca)

 

Cykl letni, od marca do sierpnia  (wyjazd na misje możliwy jest od sierpnia)

 

Formacja trwa 6 miesięcy i składa się z 4 obowiązkowych spotkań: 

  1. Spotkanie informacyjne
  2. 1 weekend formacyjny
  3. 2 weekend formacyjny
  4. 2-tygodniowy Staż kończący etap przygotowań do wyjazdu. 

 

Daty kolejnych weekendów formacyjnych:

 

Cykl zimowy 

spotkanie informacyjne: 28-29 październik 2017 !

1 weekend formacyjny: 25-26 listopad 2017

2 weekend formacyjny: 16-17 grudzień 2017

Staż formacyjny: 10 - 24 luty 2018 

 

Cykl letni

początek w marcu 2018 r. 

 

Aby zgłosić swoje uczestnictwo w weekendzie: 

  

Szkoły Wspólnoty

Szkoły Wspólnoty to regularne cotygodniowe spotkania otwarte dla wszystkich zainteresowanych. , podczas których uczymy się patrzeć.

Poprzez lekturę tekstów (zwykle Luigiego Giussaniego, św. Jana Pawła II, Benedykta XVI, Cal. Hansa Ursa von Balthasara, Adrienne von Spyer) i konfrontację z osobistym doświadczeniem, uczymy się patrzeć na naszą codzienną rzeczywistość z głębszym spojrzeniem, z wiarą i nadzieją co przyczynia się do naszego duchowego wzrostu.

Dołącz do Szkoły Wspólnoty w Twoim mieście