Polska, Dom Serca Św. Brata Alberta

Polska jest krajem, zakorzenionym w wierze katolickiej. Miłość do ubogich i pragnienie Boga jest integralną częścią polskiej duszy. Dlatego też charyzmat Domów Serca przyciąga wielu młodych Polaków, którzy angażują się w wolontariat misyjny.

Dom Serca znajduje się w dzielnicy Praga Północ, która mimo iż uznawana jest za miejsce bogate w walory architektoniczne oraz kulturalne nadal należy do najbiedniejszych i najbardziej zaniedbanych części miasta.

Niekorzystna sytuacja mieszkaniowa (40 % stanowią mieszkania komunalne) powoduje, że na Pradze występuje wiele problemów społecznych, które pociągają za sobą szereg negatywnych skutków: ubóstwo, bezrobocie, patologie, problemy wychowawcze czy bezdomność.

Jednak największym problem mieszkańców, a głównie dzieci i osób starszych, jest wykluczenie społeczne i wielkie cierpienie spowodowane poczuciem samotności i nieprzydatności społecznej.

 

Dom Serca jest domem dla wolontariuszy oraz studentów, którzy łączą naukę i zaangażowanie się w pracę wolontariacką na rzecz ubogich i cierpiących.

 

Apostolaty zewnętrzne:

  • Wizyty wśród osób starszych, samotnych

  • Wizyty wśród osób bezdomnych

  • Wizyty w szpitalu, w szczególności na oddziale psychiatrycznym i intensywnej terapii.

 

Spotkania lub wyjścia organizowane przez Dom Serca

  • Szkoła wspólnoty - w każdy czwartek, godz. 19:00

  • Weekendy dla młodych: propozycja dla młodych ludzi aby włączyli się na weekend w życie wspólnoty Domu Serca i w życie najbiedniejszych.

  • różne działania dla dzieci: edukacyjne, wycieczki po historycznych miejscach Warszawy, wyjścia do zoo, mecze piłki nożnej, pokazy filmowe.

  • Dom Serca gości wszystkich, którzy chcą przyjść i porozmawiać lub pomodlić się w kaplicy, a także zaprasza na Święta Bożego Narodzenia i Święta Wielkanocne aby nikt nie czuł się odrzucony

  • Wolontariusze organizują spotkania ze studentami oraz głoszą świadectwa w parafiach i duszpasterstwach akademickich w różnych miastach Polski.

Projekt w potrzebie - budowa domu formacyjnego:

Zaangażowanie młodych ludzi w wolontariat misyjny w Domach Serca jest coraz większe. Aby zaspokoić swoje pragnienie, chcemy zbudować dom formacyjny w okolicy Zielonej Huty na północy kraju.

 

 

 

Świadectwa wolontariuszy

Carolina

Carolina, misja w Warszawie (2015-2025)

Pochodzi z Kolumbii. Należy do wspólnoty permanentów - osób świeckich konsekrowanych dla Domów Serca. Była na misji w Argentynie, Ekwadorze i we Francji. Od stycznia 2015 mieszka w Warszawskim Domu Serca. Jest odpowiedzialna za formację przyszłych wolontariuszy.