Francja, Dom Formacyjny Matki Bożej Królowej Świata

Vieux-Moulin jest małą wioską zagubioną w lesie Compiègne. Położona między średniowiecznym zamkiem Pierrefonds, polaną na której zawarto rozejm w Rethondes i zamkiem napoleońskim Compiègne. Założona kilka kilometrów od linii frontu I wojny światowej zakorzeniona jest w tragicznej i bolesnej historii Pikardii. Nasze pola pszenicy są nawadniane krwią setek pogrzebanych żołnierzy i złocą się w słońcu ich ofiarowanego życia. Pikardyjczycy są dobrzy i pomimo chłodnego klimatu ich charaktery nie są zimne. Przybywający tutaj ludzie nie znajdą słońca, ale pomimo tego spotkają się z panującym tutaj ciepłem. Przybądźcie, zobaczcie, skosztujcie.

Dom formacyjny:

Dom Matki Bożej Królowej Świata nie liczy stu lat jak niektóre dęby wznoszące się majestatycznie w pobliskim lesie, ale od 1996 roku jest świadkiem historii Domów Serca. Prawdziwy rodzinny dom zbudowany z kamieni pochodzących z regionu z pruską fasadą tworzy ciepły klimat gościnności, którego doświadczają formowani wolontariusze, ci, którzy powrócili z misji, ich rodziny i inni przyjaciele szukający odpoczynku. Poza czasem formacji, organizowanym w szczególny sposób dla wolontariuszy drzwi domu są szeroko otwarte na przybywających gości. W domu organizowane są również weekendy tematyczne oraz wakacje teologiczne, spotkania I rekolekcje.

Apostolaty zewnętrzne:

- Grupa muzyczna Gaudium'SpS: mała grupa muzyczna łącząca dziesiątkę muzyków z wioski i okolic. W ich programie znajdują się utwory grup: Pink Floyd, Rolling Stones, Leonard Cohen... ale także kompozycje i utwory religijne.  Gaudium'SpS animuje msze dla rodzin sprawowaną raz w miesiącu oraz daje kilka małych koncertów w ciągu roku.

- Drużyna piłkarska, którą wspomagają nasi przyjaciele z Arki i dzieci z sąsiednich wiosek. “Mecze na szczycie” są organizowane przynajmniej cztery razy w roku.

 Spotkania organizowane przez wspólnotę:

- 9 weekendow formacyjnych i 3 piętnastodniowe staże w roku dla wolontariuszy przygotowujących się do wyjazdu na misje.

- Spotkania w formie kolacji dla darczyńców, wieczory konferencyjne, koncerty organizowane cztery razy w roku.

- Weekendy Tematycznew ciagu roku.