Austria, Dom dla studentów im. Hermana Cohena

Prezentacja kraju i dzielnicy  

Dom Serca znajduje się w centrum Wiednia, w mieście położonym pod względem historycznym i geograficznym na skrzyżowaniu miast Europy Środkowej. Mieszkańcy pochodzący w wielu kultur i języków epoki Habsburgów są przyzwyczajeni do życia razem w pokoju i dobrej woli. Wiedeń jest również miastem kultury, szczególnie związanym z muzyką, która jest obecna w życiu wszystkich wiedeńczyków. Jest to kraj tradycyjnie katolicki, który cierpi jednak z powodu sekularyzacji i wzrostu indywidualizmu.

 

Dom Serca dla studentów w Wiedniu przyjmuje corocznie kilku studentów na semestr, rok lub dłużej. Biorą oni udział w życiu codziennym Domu Serca, w ramach wolnego czasu włączają się w modlitwę i apostolat .

 

Apostolaty zewnetrzne:

  • Dom Starców

 

Wydarzenia organizowane przez Dom Serca:

  • Dwa razy w roku – wakacje teologiczne  „odkrywając skarby Wiednia“ dla piętnastu osob.
  • Trzy razy w roku – koncerty charytatywne
  • Raz w tygodniu - Szkoły Wspólnoty
  • Wydarzenia kulturalne dla studentów (filmy, prezentacje artystów)