Deklaracja wsparcia

Jeśli nie znasz żadnego wolontariusza, Domy Serca wybiorą odpowiednią osobę, która potrzebuje wsparcia. Wolontariusz będzie co dwa miesiące przesyłał listy z przebiegu swojej misji.
Forma wsparcia
Twoje dane
Twój adres zamieszkania
Twoje dane kontaktowe